Vastuullisuus


Vastuullisuus

Yrittäjänä haluan, että yritykseni toiminta ja arvot vastaavat henkilökohtaisia arvojani. Kestävä kehitys on itselleni ja siten yritykselleni tärkeä arvo, ja haluan, että vastuullisuusteemat ovat yritystoimintani ytimessä. Minulle vastuullisuus käsittää siis niin ympäristövastuun kuin sosiaalisen vastuunkin: haluan säästää ja suojella luontoa, ja haluan, että tuotteeni valmistetaan hyvissä tuotanto-oloissa.

Haluankin tällä sivulla avata enemmän sitä, miten kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät niin suunnittelussani kuin yritykseni toimintaperiaatteissa. Vastuullisuus on yritykselleni ennen kaikkea tekoja: valintoja, jotka ohjaavat yritykseni toimintaa kestävään suuntaan joka päivä.

Kestävä suunnittelu

Tekstiilisuunnittelijana ja yrittäjänä ohjenuorani on, että jos tekstiilejä ei voi elämässä välttää, on uusia tekstiilejä tuotettaessa parasta keskittyä niiden laatuun ja kestävyyteen. Laadukas tekstiili ilahduttaa ja säilyy käyttökelpoisena pitkään: hyvin pidetty ja huollettu tekstiili kestää jopa sukupolvelta toiselle.

Haluan suunnitella tuotteita, joissa tekstiilikuidun ja kankaan ominaisuudet palvelevat tuotteen käyttötarkoitusta ja saavat tuotteen kestämään käytössä. Haluan suunnitella tuotteita, joita on ilo käyttää—tuotteita, joista asiakkaat todella pitävät vielä vuosienkin kuluttua.

Kestävä kulutus

Tekstiilejä tarvitaan arjessa koko ajan; osa tekstiileistä tuo meille iloa juhlassa ja jotkut ovat arjen luottopelaajia, joita käytämme joka päivä. Tarvitsemme usein uusia tekstiilejä, oli kyse sitten vaatteesta, asusteesta, kodin tekstiilistä, mutta kuinka paljon oikeastaan tarvitsemme ja kuinka usein? Minkälaisia tekstiilejä todella tarvitsemme ja miksi juuri niitä? Teemmekö hankinnat vain trendien ja ulkoisten vaikutteiden perusteella, vai omien arvojemme ja tarpeidemme mukaisesti?

Yritykseni haluaa olla kehittämässä tekstiilialaa suuntaan, jossa kuluttajaa ei ohjata ylettömään kuluttamiseen alati vaihtuvien trendien varjolla, vaan kannustetaan kestävään kulutukseen omien mieltymysten pohjalta ja niiden rajoissa. Trendit tulevat ja menevät, mutta oman tyylin mukaiset tuotteet pysyvät. Toivonkin, että jokaisen yritykseni tuotteen ostoa on harkittu ja että tuotetta arvostetaan ja hoidetaan niin, että se kestää mahdollisimman kauan.

Tekstiilien tuotanto ja kestävä kehitys

Tekstiilien tuotantoon liittyvä kestävä kehitys on monimutkainen kokonaisuus. Eri raakamateriaaleilla on omat hyvät ja huonot puolensa sekä kestävän kehityksen että käyttöominaisuuksiensa kannalta, eikä luonnonmateriaalista valmistaminenkaan ei tarkoita välttämättä sitä, että materiaalin valmistus on täysin ympäristöystävällistä.

Luonnonmateriaaleista esimerkiksi puuvilla tarvitsee kasvaakseen paljon vettä ja tuotannossa käytetään paljon kemikaaleja, samoin kuin muuntokuitu viskoosin valmistuksessa. Öljypohjaisista synteettisistä kuiduista taas esimerkiksi polyesteriä voidaan kierrättää ja näin uudelleenkäyttää, mutta kuidun raaka-aineena toimii todellakin öljy. Materiaalien valinta kestävän kehityksen kannalta ei siis ole täysin mustavalkoista.

Voit lukea lisää tekstiilimateriaalien ominaisuuksista Suomen Tekstiili ja Muodin Kuituoppaasta.

Materiaalit ovat kuitenkin vain yksi osa tekstiilituotteiden koko valmistusvyyhdistä, sillä myös tuotanto ja kuljetus muodostavat suuren osan tekstiilituotteen aiheuttamista päästöistä. Jokaisessa tekstiilituotannon vaiheessa kuluu vettä ja energiaa, värjäyksessä käytetään kemikaaleja, ja välillä raakamateriaalia ja valmiita kankaita kuljetetaan parhaimmillaan ympäri maailmaa meri-, maa- tai ilmateitse.

Yrityksen toimintaperiaatteet

Yritykseni toimintaperiaatteet perustuvat siihen, että pyrin mahdollisimman ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään toimintaan kaikilla yritykseni toiminnan osa-alueilla.

Lähituotanto

Lähituotanto vähentää tuotteen ja sen valmistamiseen tarvittavien materiaalien kuljetustarvetta sekä takaa kestävät tuotanto-olot. Kun valmistan tuotteet ja kudon tuotteissani käytettävät kankaat itse, tiedän parhaiten mitä niihin on käytetty: materiaalia, aikaa ja ammattitaitoa.

Nollahukka-ajattelu

Nollahukka-ajattelu (englanniksi zero waste) tähtää yksinkertaisuudessaan siihen, että kierrätettäväksi sopimatonta jätettä ei synny. Yritykseni toiminnassa nollahukka näkyy monella tapaa: kierrättämisenä, kierrätettävien materiaalien valitsemisena muun muassa pakkauksiin ja markkinointimateriaaleihin sekä tuotannon tarkkana suunnitteluna, jolloin jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Luonnonmateriaalien ja kierrätysmateriaalien käyttö

Tuotteissani käytän pääasiassa vain luonnonmateriaaleja (villaa, puuvillaa, pellavaa ja silkkiä) sekä muuntokuituja (esimerkiksi selluloosapohjaisia tekokuituja kuten viskoosia). Vaikka muuntokuitujenkin kuitujen valmistus kuluttaa ympäristöä, edustavat ne kuitenkin minulle kestävämpää valintaa kuin öljypohjaiset synteettiset kuidut.

Zero waste -periaate näkyy yritykseni toiminnassa myös materiaaleissa, sillä teen osan tuotteistani kierrätyslangoista ja -kankaista. Laadukkaan ja käyttökelpoisen materiaalin pois heittäminen ei kuulu yritykseni toimintatapoihin.

Toiminnan jatkuva kehitys

Yritykseni pyrkii koko ajan kehittämään toimintaansa entistä kestävämpään suuntaan. Esimerkiksi uuden lanka- tai pakkausmateriaalierän tilauksen yhteydessä ja tulevaa toimintaa suunniteltaessa kestävä kehitys ohjaa tekemiäni valintoja. Kun yritykseni toiminta kehittyy, haluan, että se tapahtuu vastuullisuuden ehdoilla, ei sen kustannuksella.