Vastuullisuus


Vastuullisuus

Haluan tällä sivulla avata enemmän sitä, miten vastuullisuus näkyy yritykseni toiminnassa—niin suunnittelussani kuin yritykseni toimintaperiaatteissa.

Vastuullisuus tarkoittaa yritykselleni ennen kaikkea kestävän kehityksen periaatteiden (erityisesti ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun) mukaisia tekoja: haluan säästää luontoa toiminnallani, ja haluan varmistaa, ettei tuotteitani valmisteta epäinhimillisissä oloissa.

Kerron alla näkemyksiäni tekstiilialaan liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä, ja toimintaperiaatteissa olen avannut tarkemmin sitä, minkälaisia valintoja teen yrityksessäni vastuullisuuden eteen. Blogistani löytyy myös lisää aiheeseen liittyviä kirjoituksia!

Kestävä suunnittelu

Tekstiilisuunnittelijana ja yrittäjänä ohjenuoranani on, että jos tekstiilejä ei voi elämässä välttää, on uusia tekstiilejä tuotettaessa parasta keskittyä niiden laatuun ja kestävyyteen. Laadukas tekstiili ilahduttaa ja säilyy käyttökelpoisena pitkään: hyvin pidetty ja huollettu tekstiili kestää jopa sukupolvelta toiselle.

Kestävän suunnittelun teesini ovat:

Haluan suunnitella tuotteita, joissa tuotteen, tekstiilikuidun ja kankaan ominaisuudet palvelevat tuotteen käyttötarkoitusta ja saavat tuotteen kestämään käytössä.

Haluan suunnitella tuotteita, joita on ilo käyttää—tuotteita, joista asiakkaat todella pitävät vielä vuosienkin kuluttua.

Kestävä kulutus

Tekstiilejä tarvitaan arjessa koko ajan; osa tekstiileistä tuo meille iloa juhlassa ja jotkut ovat arjen luottopelaajia, joita käytämme joka päivä. Tarvitsemme usein uusia tekstiilejä, oli kyse sitten vaatteesta, asusteesta, kodin tekstiilistä, mutta kuinka paljon oikeastaan tarvitsemme ja kuinka usein? Teemmekö hankinnat vain trendien ja ulkoisten vaikutteiden perusteella, vai omien arvojemme mukaisesti?

Jokaisen omistamamme asian ei toki tarvitse olla pelkästään käytännöllinen—kauneudella ja ilolla on myös elämässä paikkansa. Mitkä tekstiilit tuovat meille iloa, lohtua tai mukavuutta?

Yritykseni haluaa olla kehittämässä tekstiilialaa suuntaan, jossa kuluttajaa ei ohjata ylettömään kuluttamiseen alati vaihtuvien trendien varjolla, vaan kannustetaan kestävään kulutukseen omien mieltymysten pohjalta ja niiden rajoissa. Trendit tulevat ja menevät, mutta oman tyylin mukaiset tuotteet pysyvät. Toivonkin, että jokaista yritykseni tuotetta arvostetaan ja hoidetaan niin, että se pysyy käytössä mahdollisimman kauan.

Tekstiilien tuotanto ja kestävä kehitys

Tekstiilien tuotantoon liittyvä kestävä kehitys on monimutkainen kokonaisuus. Eri raakamateriaaleilla on omat hyvät ja huonot puolensa sekä kestävän kehityksen että käyttöominaisuuksiensa kannalta, eikä luonnonmateriaalista valmistaminenkaan ei tarkoita välttämättä sitä, että materiaalin valmistus on täysin ympäristöystävällistä.

Luonnonmateriaaleista esimerkiksi puuvilla tarvitsee kasvaakseen paljon vettä ja tuotannossa käytetään paljon kemikaaleja, samoin kuin muuntokuitu viskoosin valmistuksessa. Öljypohjaisista synteettisistä kuiduista taas esimerkiksi polyesteriä voidaan kierrättää ja näin uudelleenkäyttää, mutta kuidun raaka-aineena toimii todellakin öljy. Materiaalien valinta kestävän kehityksen kannalta ei siis ole täysin mustavalkoista.

Voit lukea lisää tekstiilimateriaalien ominaisuuksista Suomen Tekstiili ja Muodin Kuituoppaasta.

Materiaalit ovat kuitenkin vain yksi osa tekstiilituotteiden koko valmistusvyyhdistä, sillä myös tuotanto ja kuljetus muodostavat suuren osan tekstiilituotteen aiheuttamista päästöistä. Jokaisessa tekstiilituotannon vaiheessa kuluu vettä ja energiaa, värjäyksessä käytetään kemikaaleja, ja välillä raakamateriaalia ja valmiita kankaita kuljetetaan parhaimmillaan ympäri maailmaa meri-, maa- tai ilmateitse.

Yrityksen toimintaperiaatteet

Yritykseni toimintaperiaatteet perustuvat siihen, että pyrin mahdollisimman ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään toimintaan kaikilla yritykseni toiminnan osa-alueilla.

Lähituotanto

Lähituotanto vähentää tuotteen ja sen valmistamiseen tarvittavien materiaalien kuljetustarvetta sekä takaa kestävät tuotanto-olot. Kun valmistan tuotteet ja kudon tuotteissani käytettävät kankaat itse, tiedän parhaiten mitä niihin on käytetty: materiaalia, aikaa ja ammattitaitoa.

Käsityöperinne

Yritykseni toiminta perustuu ammatilliseen käsityöosaamiseen. Käsityönä tapahtuva tuotanto antaa yritykseni tuotteille uniikkin muotokielen ja mahdollistaa tuotteiden kustomoitavuuden.

Nollahukka-ajattelu

Nollahukka-ajattelu (englanniksi zero waste) tähtää yksinkertaisuudessaan siihen, että kierrätettäväksi sopimatonta jätettä ei synny. Yritykseni toiminnassa nollahukka näkyy monella tapaa: kierrättämisenä, kierrätettävien materiaalien valitsemisena muun muassa pakkauksiin ja markkinointimateriaaleihin sekä tuotannon tarkkana suunnitteluna, jolloin jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Luonnonmateriaalien ja kierrätysmateriaalien käyttö

Tuotteissani käytän pääasiassa vain luonnonmateriaaleja (villaa, puuvillaa, pellavaa ja silkkiä) sekä muuntokuituja (esimerkiksi selluloosapohjaisia tekokuituja kuten viskoosia). Vaikka muuntokuitujenkin kuitujen valmistus kuluttaa ympäristöä, edustavat ne kuitenkin minulle kestävämpää valintaa kuin öljypohjaiset synteettiset kuidut.

Zero waste -periaate näkyy yritykseni toiminnassa myös materiaaleissa, sillä teen osan tuotteistani kierrätyslangoista ja -kankaista. Laadukkaan ja käyttökelpoisen materiaalin pois heittäminen ei kuulu yritykseni toimintatapoihin.

Blogissa:

Blogikirjoituksissa käsittelen erilaisia tekstiilialaan ja yritykseni toimintaan liittyviä aiheita.

Tekstiileistä, kuluttajista ja kestävästä kulutuksesta
Ajatuksia tekstiilialasta ja vastuullisuudesta kuluttajan näkökulmasta.
Tekstiilikuitujen ekologisuudesta
Lyhyt pohdinta eri tekstiilikuitujen tuotannon ekologisuudesta.
Tekstiilien vastuullisuudesta
Mistä tietää, onko tekstiiliyritys vastuullinen? Tässä tekstissä on muutama idea asioista, joihin voit kiinnittää huomiota.